Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΣ


Οι  σκοποί του Δικτύου είναι οι εξής:
1)     Η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης (portal) για την ενημέρωση, ανταλλαγή ιδεών, συνεργασίες καθηγητών και μαθητών, εκπαιδευτικού υλικού, μαθητικών λεσχών, μαθητικού καφενείου κλπ.
2)     Οργάνωση Ημερίδων με θέμα «Schools for Tomorrow-Changing the Future» («Σχολεία του Αύριο-Αλλάζοντας το Μέλλον») σε διάφορα μέρη της Ελλάδος
3)     Συνέδριο με θέμα «Education in the 21st Century»
4)     Tηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Διαδικτυακός Σταθμός
5)     Πολιτιστικές, επιμορφωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις
6)     Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από επίλεκτους καθηγητές
7)     Λέσχες Ανάγνωσης
8)     Διεθνείς συνεργασίες
9)     Πολιτιστικά οδοιπορικά και επισκέψεις σε χώρους ξεχωριστού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος
10)Speakers Bureau – δημιουργία τράπεζας με καθηγητές των Σχολείων του Δικτύου που θα παρουσιάζουν θέματα της ειδικότητός τους
11) Κάθε είδους συνεργασίες μεταξύ των Σχολείων του Δικτύου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς.
12) Θέσπιση διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών για τους μαθητές, έκδοση μαθητικού περιοδικού.

Vangelis - Mythodea - for the NASA Mission Mars Odyssey 2001

The sound of Hagia Sofia CONSTANTINOPLE (Istanbul)

ANCIENT GREEK TEMPLES.